LYMFOLOGEN-logga

VÄLKOMMEN TILL


Hållbart välmående

inifrån och ut

Vad gör vi på Lymfologen?


Vi har fokus på helhet och balans för att skapa hälsa. Friskvård med lymfsystemet som utgångspunkt.

Lymfsystemet finns i hela kroppen parallellt med alla blodkärl. Det är en viktig del av immunförsvaret och fungerar även som vattenreservoar, reningsverk och avlopp för kroppen. Här vill du inte ha stopp!

Lymfologen erbjuder hjälp till självhjälp på olika sätt så du kan skapa fritt flöde i ditt lymfsystem, hålla dig frisk och må bra.

Behandlande massage som effektivt hjälper kropppen föra ut slaggprodukter och överskottsvätska.

HÄLSORÅDGIVNING

LYMFMASSAGE

Egenvård, livsstil, kost och rörelse. Vi  utgår helt från dig, dina behov och önskningar.

Hur kan du ha hjälp av Lymfologen?


Alla har nytta av att hålla fritt flöde i sitt lymfsystem. Här utförs mycket av immunförsvarets arbete, virus och baciller dödas och själva försvaret tränas och stärks. Lymfsystemet tar även hand om alla restprodukter och "sopor" som ska transporteras från minsta lilla kapillär ut från kroppen. Ett trögt lymfsystem gör att du inte mår bra och det kan yttra sig på lite olika sätt.Genom att bli medveten om vad lymfsystemet behöver kan du göra massor på egen hand. Här får du hjälp och guidning!

Symptom som kan bero på ett obalanserat lymfsystem

 • svullnader, anklar, ben, fingrar
 • kall hud eller kallt fett
 • ben och/eller fötter som somnar
 • svullnader efter operationsärr & skador
 • värk
 • migrän
 • magproblem
 • sömnsvårigheter
 • celluliter, åderbråck
 • öm "under huden"
 • ofta förkyld, slembildning
 • bihåleproblem
 • går inte ner i vikt trots att du gör allt rätt
 • svullnar vid promenader och träning
 • hårda kulor under huden (fibroser)
 • lipödem


Vill du läsa mer om lymfsystemet på egen hand vill jag tipsa om sidan www.lymfsystemet.se

Lymfmassage

Vad är lymfmassage?

Detta är en behandlande massage som effektivt hjälper kroppen föra ut slaggprodukter och överskottsvätska. Kallas också lymfdränage. Massagen är lugnande vilket hjälper lymfsystemet som bara fungerar optimalt när du är avslappnad och det stimulerar lymfsystemet utan att öka blodcirkulationen. Med hjälp av djupandning, strykningar, fösningar, tryck och skakningar får flödet skjuts. Ibland används lite djupare grepp och koppning som hjälp för att lösa upp stopp och mjuka upp bindväven. 

Vem har nytta av lymfmassage?

Du som lätt svullnar eller samlar på dig vätska får fin hjälp av massagen. Även en slank person utan synliga svullnader kan ha tröghet i sitt lymfsystem. På bilden syns ett underben på en smal person där huden inte går tillbaka efter koppning. Ett vanligt tecken är när strumpkanten lämnar märken på liknande sätt långt efter du tagit av strumporna.

Känner du dig stel, ofta trött, har lite diffus värk eller går upp i vikt utan uppenbar anledning, kan detta också orsakas av tröghet i lymfan.

Åderbråck och celluliter är också tecken på ett trögt lymfflöde. 

Operationsärr och brännskador

Efter en operation eller brännskada kan ibland hud och bindväv växa ihop och bilda ett stopp. 

Kvinnor som förlösts med bikinisnitt får ofta ett "överhäng" ovanför snittet. Ärrbildningen kan gå djupt och exempelivis orsaka rörelsebegränsningar eller värk i korsryggen. Bröstcanceropererade upplever ofta stopp i flödet och svullnad i armen på den sida operationen skett.

I dessa fall hjälper lymfmassge och ärrbehandling att lossa upp och få igång flödet runt ärrbildningen så bindväv och hud kan återfå så mycket som möjligt av sin naturliga struktur och svullnader kan minska.


Vid planerad operation finns det god anledning att ta ett par behandlingar med lymfmassage både före och efter operation för att underlätta kroppens läkning.

Hälsorådgivning

Vad är hälsorådgivning?

Personligt möte, fysiskt eller digitalt, där vi utgår från dig, hur du och din kropp mår just nu, de eventuella besvär du har och förändringar du vill ha guidning i. Dagliga vanor, stress, kost, rörelse, sömn och andning är delar av det vi kommer att prata om med dig i fokus. Den bästa hjälp är den du ger dig själv varje dag, men du kanske inte vet på vilket sätt. Vi kartlägger olika möjligheter och om du vill sätter vi upp en enkel personlig plan som stöd för dig att skapa välmående och lymfhälsa.

Några gånger per år anordnar vi även 12-veckors kurser i grupp med hållbar hälsa i fokus.

Vad får jag vid en hälsorådgivning?

 • Fullt fokus på dig, ditt behov och välmående.
 • Medvetenhet om lymfsystemets funktion för kroppen. 
 • Kunskap om hur du själv kan hjälpa igång ditt lymfflöde genom egenmassage, rörelser och livsval. 
 • Information om hur lymfsystemet påverkas av stress, andning, kost och stillasittande.
 • Individuellt anpassad egenvårdsplan. Lite varje dag skapar stor skillnad på sikt!

Näringsmätning

Kroppen behöver ha alla byggstenar i from av näring för att kunna bygga en frisk och stark kropp.

Din kropps näringsbalans kan du på ett enkelt sätt mäta hos oss på Lymfologen.

Du får en tydlig bild över viktiga vitaminer, mineraler, spårämnen, fettsyror och eventuell förekomst av tungmetaller.


Mätningen omfattar totalt 41 ämnen och din kropps totala nivåer mäts med hjälp av frekvenser, så kallad bioresonans (på liknande sätt som man kan mäta andel fett och muskler via en avancerad våg).

Under mätningen håller du i en metallstav och det känns ingenting.


Visar det sig att du har brister, obalans eller tungmetaller i kroppen visar vi dig sätt att balansera upp kroppen igen. Behövs det tillskott väljer vi matbaserad näring i synergi och samarbetar med 

Mineralstationen för deras naturliga och högkvalitativa produkter.

Vill du veta mer om hur Lymfologen kan hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt informationsmöte!

Vi hörs över telefon så du kan få svar på dina frågor om Lymfologens tjänster.